Γαλβανισμένα εν Θερμώ Προϊόντα

Ολοκληρωμένα συστήματα στήριξης με απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως π.χ. σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς υγρούς χώρους όπως υπόγεια κ.τ.λ.

Γαλβανισμένα εν Θερμώ Προϊόντα