6.Συστήματα Πάκτωσης / Ολίσθησης

Συστήματα στήριξης για δίκτυα με μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ρευστού. Τα συστήματα ολίσθησης μπορούν να αντισταθμίσουν την διαμήκη διαστολή των σωλήνων αυτών  και αντίστοιχα τα συστήματα πάκτωσης είναι ικανά να αντισταθούν σε αυτές τις δυνάμεις.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα