3.Στηρίγματα Σωλήνων Sprinkler

Με τις απαραίτητες εγκρίσεις VdS και FM για τα ειδικά πεδία εφαρμογής, όπως π.χ. τις εγκαταστάσεις καταϊονητήρων (Sprinkler).

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος