Βαλβίδες Αντεπιστροφής

βαλβίδες αντεπιστροφήςΒαλβίδες αντεπιστροφής του εργοστασίου Kessel με ένα ή δύο κλαπέ αντεπιστροφής για εμφανή ή υπόγεια εγκατάσταση.

Βαλβίδες Αντεπιστροφής