5.Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Βαλβίδες αντεπιστροφής του εργοστασίου Kessel με ένα ή δύο κλαπέ αντεπιστροφής για εμφανή ή υπόγεια εγκατάσταση.