1.Εγκατάσταση Εντός Σκυροδέματος

Πλήρες σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση σε φρεάτιο Φ400 mm, με τηλεσκοπική επέκταση με πλαστικό μαύρο ή επιγεμιζόμενο κάλυμμα. Βάθος εγκατάστασης 486-640 mm