1.Φρεάτιο Μονολιθικό Controlfix Φ1000

Πλαστικό στεγανό φρεάτιο Φ1000 mm μονολιθικής κατασκευής, για βάθος εγκατάστασης έως 3730 mm. Με τρεις εισόδους όπου στην μία είναι διαθέσιμη ειδική διάταξη για πρόσθεση συστήματος βαλβίδας αντεπιστροφής ανάλογα με τις ανάγκες