2.Φρεάτιο Αρθρωτό Controlfix Φ1000

Βάση θαλάμου Φρεατίου Φ1000 mm για σύνδεση με σύστημα θαλάμων επιθεώρησης Φ1000, από PE-HD. Για βάθος τοποθέτησης έως 5000 mm. Με μία ή τρεις εισόδους όπου είναι διαθέσιμη μία κάθε φορά ειδική διάταξη για πρόσθεση συστήματος βαλβίδας αντεπιστροφής ανάλογα με τις ανάγκες