1.Σωληνοστόμιο Controlfix

Υπόγεια ή εμφανή εγκατάσταση με δυνατότα αναβάθμισης σε βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix FKA/SWA ή υβριδικό αντλητικό σταθμό Pumpfix F