2.Σωληνοστόμιο Staufix Φ90-Φ200

Υπόγεια ή εμφανή εγκατάσταση με δυνατότητα αναβάθμισης σε βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix Φ90-Φ200, με ένα ή δύο κλαπέ αντεπιστροφής