3.Σωληνοστόμιο Staufix Basic Φ100-Φ200

Για εμφανή εγκατάσταση ή υπόγεια εγκατάσταση σε υφιστάμενο φρεάτιο, με δυνατότητα αναβάθμισης σε βαλβίδα αντεπιστροφής Staufix Φ100-Φ200, με ένα ή δύο κλαπέ αντεπιστροφής (βασική έκδοση)

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων