Υβριδικά Αντλητικά Συστήματα

Ένας υβριδικός ανυψωτικός σταθμός KESSEL συνδυάζει την ασφάλεια ενός σταθμού ανύψωσης με την αποτελεσματικότητα της αποχέτευσης με φυσική κλίση. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, τα λύματα ρέουν με βαρύτητα μέσω του συστήματος στο δημόσιο δίκτυο. Όταν έχουμε επιστρεφόμενα ύδατα, το πτερύγιο(α) κλείνει αυτόματα για να προστατεύσει το κτίριο. Στην συνέχεια όταν κλείνουν τα πτερύγια ενεργοποιείται αυτόματα η αντλία(ες) για να προωθήσει τα λύματα του κτιρίου στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο.
Ολοκληρωμένα υβριδικά αντλητικά συστήματα για υπόγεια ή επιδαπέδια τοποθέτηση σε φρεάτιο Φ400 ή Φ1000 για ποιο απαιτητικές εφαρμογές.

Υβριδικά Αντλητικά Συστήματα