Επιδαπέδια ή Υπόγεια Εγκατάσταση

Με μία ή δύο αντλίες ξηρού τύπου, με πίνακα ελέγχου, σε πλαστικό στεγανό φρεάτιο Φ1000. Για επιδαπέδια ή υπόγεια τοποθέτηση με σύνδεση με σύστημα θαλάμων επιθεώρησης Φ1000, από PE-HD. Για βάθος τοποθέτησης έως 5000 mm

Επιδαπέδια ή Υπόγεια Εγκατάσταση