Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F με μία αντλία STZ 1000-S3-50%, 230V, με φλοτεροδιακόπτη και κάλυμμα κλάσης D400, ύψος φρεατίου Φ600 : 1300-1750 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

827720D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: