Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F με μία αντλία STZ 1000-S3-50%, 230V, με πίνακα ελέγχου και κάλυμμα κλάσης A15, ύψος φρεατίου Φ600 : 1800-2250 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

827731A

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM: