Αντλητικός σταθμός υπόγειας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F με μία αντλία STZ 1000-S3-50%, 230V, με πίνακα ελέγχου και κάλυμμα κλάσης B125, ύψος φρεατίου Φ600 : 800-1250 mm

Κωδικός Εργοστασίου:

827711B

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Αρχεία BIM: