Φλοτεροδιακόπτης, μπορεί να συνδυαστεί με μονάδες ελέγχου Comfort 230 V και 400 V , με μήκος καλωδίου 5 μ, για Aqualift F XL

Κωδικός Εργοστασίου:

28014

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD: