Σιφώνι Ecoguss, με κατακόρυφη έξοδο Φ78, με σχάρα σχισμών 132X132 mm, L15 με φλάντζα στεγάνωσης

Κωδικός Εργοστασίου:

48478.53

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: