Σιφώνι Practicus, με πλάγια έξοδο Φ75, με σχάρα σχισμών 150×150 mm, K3 με φλάντζα στεγάνωσης

Κωδικός Εργοστασίου:

45170.51

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: