Επέκταση Σιφωνιών System 125, Η = 140 mm, με κολλητή φλάντζα στεγάνωσης

Κωδικός Εργοστασίου:

48403

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά:

Σχέδια CAD: