Σιφώνια υπογείου, Drehfix, με κλαπέ αντεπιστροφής και με πλαστική σχάρα απορροής, 150×190

Κωδικός Εργοστασίου:

27301

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο: