Σιφώνια υπογείου Practicus, χωρίς κόφτρα οσμών, με πλαστική σχάρα απορροής 150×150, και πλάγια απορροή Φ110

Κωδικός Εργοστασίου:

34101

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: