Φρεάτιο με σχάρα απορροής, Yard Drain System 400, ύψους 380-510 mm, με πλάγια απορροή Φ110, με κάλυμμα A15

Κωδικός Εργοστασίου:

851100A

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: