Φρεάτιο με σχάρα απορροής, Yard Drain System 400, ύψους 380-510 mm, με πλάγια απορροή Φ160, με κάλυμμα B125

Κωδικός Εργοστασίου:

851150B

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: