Φρεάτιο με σχάρα απορροής, Yard Drain System 400, ύψους 730-1080 mm, με πλάγια απορροή Φ160, με κάλυμμα D400

Κωδικός Εργοστασίου:

851152D

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: