Σιφώνι Ferrofix με οσμοπαγίδα, Τηλεσκοπική επέκταση System 125, με σχάρα απορροής, σχισμών 150×150 mm, αντιολισθητική με φλάντζα στεγάνωσης, με κατακόρυφη έξοδο Φ78

Κωδικός Εργοστασίου:

54410.52

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: