Σιφώνι Ferrofix με οσμοπαγίδα, τηλεσκοπική επέκταση System 125, με σχάρα απορροής, καρέ 150×150 mm, αντιολισθητική με φλάντζα στεγάνωσης, με κατακόρυφη έξοδο Φ110

Κωδικός Εργοστασίου:

54430.21

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: