Σιφώνι Ferrofix, System 125 με οσμοπαγίδα και πρεσαριστή φλάντζα στεγάνωσης, με πλάγια έξοδο Φ110

Κωδικός Εργοστασίου:

54220

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: