Σιφώνι Ferrofix με οσμοπαγίδα, με τηλεσκοπική επέκταση System 200, με σχάρα απορροής, σχισμών 200×200 mm, με κατακόρυφη έξοδο Φ110, M125

Κωδικός Εργοστασίου:

55400.30

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Πιστοποιητικά: