Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F Duo, με δύο αντλίες χωρίς βάνα απομόνωσης, με αντλίες SPF 3000-S3, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

28765

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν