Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F XL 450 Lt, με δύο αντλίες χωρίς βάνα απομόνωσης, αντλίες SPF 5500-S3, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

11082

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Βίντεο:

Αρχεία BIM: