Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F XL 450 Lt, με δύο αντλίες και χυτοσιδηρή βάνα απομόνωσης, αντλίες SPF 5500-S3, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

11083

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση