Κατακόρυφη απορροή Carolet Refurbishment Outlet DN75, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Κατακόρυφη απορροή Carolet Refurbishment Outlet DN75, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Κωδικός Εργοστασίου

CL/75

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: CL/75 Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής