Κατακόρυφη απορροή Vertical Spigot Outlet DN100, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Κατακόρυφη απορροή Vertical Spigot Outlet DN100, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Κωδικός Εργοστασίου

100/VS

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 100/VS Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής