Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN100, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN100, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ110 mm

Κωδικός Εργοστασίου

100/45S/F

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 100/45S/F Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής