Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN50, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ60 mm

Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN50, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ60 mm

Κωδικός Εργοστασίου

50/45S

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 50/45S Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής