Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN75, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Πλάγια απορροή 45 Degree Spigot Outlet DN75, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Κωδικός Εργοστασίου

75/45S/F

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 75/45S/F Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής