Πλάγια απορροή 90 Degree Spigot Outlet DN50, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ60 mm

Πλάγια απορροή 90 Degree Spigot Outlet DN50, με επίπεδη σχάρα και διατομή σύνδεσης Φ60 mm

Κωδικός Εργοστασίου

50/90S/F

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 50/90S/F Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής