Πλάγια απορροή 90 Degree Spigot Outlet DN75, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Πλάγια απορροή 90 Degree Spigot Outlet DN75, με σχάρα τύπου αντεστραμμένο καλάθι και διατομή σύνδεσης Φ83 mm

Κωδικός Εργοστασίου

75/90S

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Βίντεο:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: 75/90S Κατηγορία:

Επιπλέον πληροφορίες

Ονομ. διάμετρος DN

Σύνδεση Απορροής