Αντλητικός σταθμός επιδαπέδιας τοποθέτησης, για ακάθαρτα νερά με ή χωρίς στερεά, Aqualift F XL 200 Lt, με δύο αντλίες και χυτοσιδηρή βάνα απομόνωσης, αντλίες SPF 5500-S3, 400V

Κωδικός Εργοστασίου:

11075

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

03803020000145

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση