Σύνδεσμος σωλήνων Standard Couplings (VSC), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 80-95mm

0.00

Σύνδεσμος σωλήνων Standard Couplings (VSC), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου 80-95mm

Κωδικός Εργοστασίου

VSC95

Κωδικός ΥΔΡΟΠΛΑΝ:

Τιμή:

εκτυπώστε ή αποθηκεύστε το προϊόν

Αρχεία για προβολή - αποθήκευση

Οδηγός Εγκατάστασης:

Σχέδια CAD:

Αρχεία BIM:

Κωδικός προϊόντος: VSC95 Κατηγορία:

Περιγραφή

Σύνδεσμος σωλήνα Standard Couplings (VSC), πλάτους 100mm, για σύνδεση σωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 80-95mm.

Κατάλληλος για βαρυτικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, ενισχυμένος με ανοξείδωτο χιτώνιο για αυξημένη αντοχή στη διάτμηση υπό βαριά φορτία γης.