Υπολογισμός Συστημάτων SmartSelect

Το SmartSelect είναι ένα ισχυρό εργαλείο υπολογισμού και σχεδιασμού για βασικά συστήματα αποχέτευσης, όπως  για σταθμούς ανύψωσης λυμάτων και όμβριών υδάτων και compact αντλητικούς σταθμούς λυμάτων, για  λιποσυλλέκτες καθώς και για σιφώνια και γραμμικά σιφώνια αποχέτευσης. Χρησιμοποιώντας το SmartSelect, μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε, να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε λύσεις εξοικονομώντας χρόνο αλλά και να επιλέξετε προϊόν το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας.

SmartSelect για Αντλητικούς Σταθμούς Λυμάτων

  • Υπολογισμός της απαραίτητης παροχής για συνήθη φορτία
  • Επιλογή του τρόπου εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα κατάθλιψης.
  • Υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας της δεξαμενής.
  • Επιλογή κατάλληλου σταθμού ανύψωσης ή αντλητικού σταθμού λυμάτων με τον θάλαμο και το κάλυμμα πρόσβασης του φρεατίου.

SmartSelect για Λιποσυλλέκτες

  • Διαστασιολόγηση του λιποσυλλέκτη χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού: σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας και ημερήσιων γευμάτων, τον εξοπλισμό της κουζίνας ή επιτόπου μέτρησης της παροχής.
  • Προσδιορισμός του ονομαστικού μεγέθους NS σε lt/sec, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους παράγοντες
  • Δια δραστική επιλογή συστήματος σύμφωνα με την τοποθεσία εγκατάστασης, τον τρόπο αδειάσματος και πλυσίματος του διαχωριστή και τον πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό.

SmartSelect για Σιφώνια και Γραμμικά Σιφώνια Αποχέτευσης

  • Καθορισμός της εγκατάστασης ανάλογα με τη θέση, την κατεύθυνση αδειάσματος και τη φύση του δαπέδου.
  • Επιλογή κατάλληλου σιφωνιού.
  • Επιλογή κατάλληλων πρόσθετων σχαρών