1.Σιφώνια Parking Ecoguss

Σιφώνια βαρέως τύπου, Ecoguss System 100 και 125, από κράμα πολυμερές και μετάλλου για χρήση σε χώρους διέλευσης οχημάτων και χώρους στάθμευσης. Τα σιφώνια Ecoguss συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν τα σιφώνια κατασκευασμένα από πολυμερές, όπως το χαμηλό βάρος και την αντοχή στην διάβρωση. Επιπρόσθετα συνδυάζουν και τα πλεονεκτήματα των χυτοσιδηρών σιφωνίων όπως η κλάση φόρτισης B125, η ηχομόνωση και η αντοχή στη θερμότητα.
Με κατακόρυφη απορροή Ø 78 mm, Ø 110 mm και Ø 125 mm.