Γ.Χυτοσίδηροι Σωλήνες

Χυτοσίδηροι σωλήνες του εργοστασίου DUKER για αποχετεύσεις εντός ή εκτός κτιρίων, γέφυρες, δρόμους, επιθετικά λύματα κ.α., σε εμφανή ή υπόγεια δίκτυα.