2.Σιφώνια Ferrofix System 125

Ανοξείδωτα σιφώνια με οσμοπαγίδα, ρυθμιζόμενου ύψους από 163 mm, με ή χωρίς πρεσαριστή φλάντζα και ανοξείδωτη σχάρα. Με ικανότητα απορροής έως 2,4 lt/sec.
Με πλάγια ή κατακόρυφη απορροή Ø 78 και Ø 110 mm.