1.Μικρού Βάθους Εγκατάσταση

Με μία ή δύο αντλίες ξηρού τύπου, με πίνακα ελέγχου, σε πλαστικό στεγανό φρεάτιο Φ800. Για υπόγεια τοποθέτηση με σύνδεση με τηλεσκοπική επέκταση Φ800 mm, με κάλυμμα πρόσβασης. Για βάθος τοποθέτησης 800 mm έως 2031 mm