Συστήματα Αρθρωτών Φρεατίων Φ1000

Πλήρες σύστημα θαλάμων επιθεώρησης Φ1000, από PE-HD για σύνδεση με τους αντλητικούς σταθμούς. Διαθέτουν ενσωματωμένες βαθμίδες πρόσβασης και τηλεσκοπική επέκταση για προσαρμογή στο επίπεδο του εδάφους με κάλυμμα κλάσης φόρτισης έως D400.

Συστήματα Αρθρωτών Φρεατίων Φ1000