Ελαιοδιαχωριστές

Ελαιοδιαχωριστές EasyOil του εργοστασίου Kessel, από πολυαιθυλένιο κατά EN 858, με ή χωρίς φίλτρο συσσωμάτωσης. Ο ελαιοδιαχωριστής απαιτείται όταν υπάρχουν ελαφρά υγρά όπως π.χ. σε υπόγεια πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία οχημάτων και  παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Ελαιοδιαχωριστές