1.Βαλβίδες Αντεπιστροφής Pumpfix F

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ενσωματωμένη αντλία. Για λειτουργία της αντλίας όταν κλείσουν τα κλαπέ αντεπιστροφής από επιστροφή υδάτων από το δίκτυο με σκοπό την εξασφάλιση της συνεχής αποχέτευσης του κτιρίου. Σε φρεάτιο Φ400 mm, για οικιακές εφαρμογές