2.Βασικό Σώμα Σιφωνιών

Βασικό Σώμα Σιφωνιών, με παγίδα οσμών και φλάντζα στεγάνωσης